www.monteraallt.se ägs till 100 % av Apex Import AB
www.monteraallt.se är en av Sveriges största återförsäljare av RAM-Mounts.

MonteraAllt är en del av Apex Group. 

Värderingar

Vårt mål är att våra kunder skall erbjudas de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi hjälper dig gärna med speciallösningar och vi kan oftast skräddarsy dessa där standardprodukter ej kan användas.


Många av de produkter du finner här är till för att vi skall kunna skydda vår gemensamma miljö. Våra leverantörer tillhör de största i respektive branscher, lägger ner mycket arbete på att vidareutveckla och konstruera nya produkter samt att tillverka dessa med högt kvalitets- och miljötänkande.

Våra kunder

Vad våra kunder finns inom alla segment, men en stor del av våra kunder har stora lager eller tillhör tillverkningsindustrin eller på annat sätt producerande industi så som kemikalie- eller läkemedelsindstrin. Kraven på våra produkter varierar därmed mycket och inte sällan specialanpassar vi produkterna för effektivare hantering och enligt kundens önskemål. Vi samarbetar idag med flera av Sveriges största företag. Några av de företag vi hjälpt senaste tiden inkluderar bland andra nedanstående företag: